प्रयोगका सर्तहरू

१.इन्टेललेक्टुअल सम्पत्ति।

सेवा, साइट, र सबै जानकारी र / वा सामग्री जुन तपाइँ देख्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ वा अन्यथा साइट ("सामग्री") मा अनुभव चीन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिलिपि अधिकार, ट्रेडमार्क र अन्य कानूनहरू द्वारा सुरक्षित गरिएको छ, र कुञ्जी-घटकसँग सम्बन्धित छ। com वा यसको अभिभावक, साझेदारहरू, सहयोगीहरू, योगदानकर्ताहरू वा तेस्रो पक्षहरू। Key-Compferences.com तपाईंलाई साइट, सेवा र सामग्रीको अंश छाप्न, डाउनलोड गर्न र भण्डार गर्न प्रयोग गर्न एक व्यक्तिगत, गैर-हस्तान्तरण योग्य, गैर-विशेष अनुमतिपत्र दिनुहुन्छ। तपाईंले चयन गर्नुभएको सामग्री, तपाईंले यो प्रदान गर्नुभयो: (१) तपाईंको आफ्नै आन्तरिक व्यापार उद्देश्य वा तपाईंको व्यक्तिगत, गैर-व्यावसायिक प्रयोगको लागि सामग्रीको यी प्रतिलिपिहरू मात्र प्रयोग गर्नुहोस्; (२) कुनै पनि नेटवर्क कम्प्युटरमा सामग्री प्रतिलिपि वा पोष्ट नगर्नुहोस् वा प्रसारण, वितरण, वा कुनै पनि मिडियामा सामग्री प्रसारण; ()) कुनै पनि तरिका मा परिमार्जन वा परिवर्तन नगर्नुहोस्,वा हटाउनुहोस् वा कुनै प्रतिलिपि अधिकार वा ट्रेडमार्क सूचना परिवर्तन गर्नुहोस्। कुनै पनि डाउनलोड गरिएको सामग्री वा सामग्रीमा कुनै अधिकार, शीर्षक वा रूचि यस इजाजतपत्रको परिणामको रूपमा तपाईंलाई हस्तान्तरण गरिएको छैन। Key-Compferences.com कुनै पनि समाग्रीमा तपाईं पूर्ण शीर्षक र पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार राख्नुहुन्छ। साइटबाट डाउनलोड गर्नुहोस्, यो सीमित इजाजतपत्रको विषयवस्तु तपाईलाई यहाँ प्रस्तुत गरिए जस्तै सामग्रीको व्यक्तिगत प्रयोग गर्नका लागि। तपाईले ट्रेडमार्क मालिकको अभिव्यक्त लिखित स्वीकृति बिना साइटमा देखा पर्ने कुनै पनि चिन्ह वा लोगो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न, अनुमति बाहेक। लागू कानून द्वारा। तपाईं कुनै पनि अन्य वेब साइट वा वेब पृष्ठमा मिरर, स्क्र्याप, वा गृह पृष्ठ वा यो साइटको कुनै पनि अन्य पृष्ठहरू फ्रेम गर्न सक्नुहुन्न। तपाईं साईटमा "गहिरा लिंक" जडान गर्न सक्नुहुन्न, अर्थात्, यसमा लिंकहरू सिर्जना गर्न। साइट जुन गृह पृष्ठ वा साइटको अन्य भागहरू लिखित अनुमति बिना बाहेक।कुनै पनि डाउनलोड गरिएको सामग्री वा सामग्रीमा कुनै अधिकार, शीर्षक वा रूचि यस इजाजतपत्रको नतिजाको रूपमा तपाईंलाई हस्तान्तरण गरिएको छैन। केई- कम्पोनेन्ट्स.क. साइटबाट डाउनलोड गरिएको कुनै पनि सामग्रीमा पूर्ण शीर्षक र पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सुरक्षित गर्दछ, यस सीमित इजाजतपत्रको अधीनमा। तपाइँको सामग्रीको व्यक्तिगत प्रयोग यहाँ सेट गरीएको छ। तपाईले मार्क वा लोगो मार्फत ट्रेडमार्क मालिकको अभिव्यक्त लिखित स्वीकृति बिना प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न, लागू कानून द्वारा अनुमति दिए बमोजिम। तपाईले ऐना, स्क्र्याप गर्न सक्नुहुन्न। , वा गृह पृष्ठ वा कुनै अन्य वेब साइट वा वेब पृष्ठमा यस साइटको कुनै पनि अन्य पृष्ठहरू फ्रेम गर्नुहोस्। तपाईं साईटमा "गहिरा लिंक" जडान गर्न सक्नुहुन्न, अर्थात्, यस साइटमा लिंक सिर्जना गर्नुहोस् जुन गृह पृष्ठ वा अन्य भागहरूलाई बाइपास गर्दछ। लिखित अनुमति बिना साइट।कुनै पनि डाउनलोड गरिएको सामग्री वा सामग्रीमा कुनै अधिकार, शीर्षक वा रूचि यस इजाजतपत्रको नतिजाको रूपमा तपाईंलाई हस्तान्तरण गरिएको छैन। केई- कम्पोनेन्ट्स.क. साइटबाट डाउनलोड गरिएको कुनै पनि सामग्रीमा पूर्ण शीर्षक र पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सुरक्षित गर्दछ, यस सीमित इजाजतपत्रको अधीनमा। तपाइँको सामग्रीको व्यक्तिगत प्रयोग यहाँ सेट गरीएको छ। तपाईले मार्क वा लोगो मार्फत ट्रेडमार्क मालिकको अभिव्यक्त लिखित स्वीकृति बिना प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न, लागू कानून द्वारा अनुमति दिए बमोजिम। तपाईले ऐना, स्क्र्याप गर्न सक्नुहुन्न। , वा गृह पृष्ठ वा कुनै अन्य वेब साइट वा वेब पृष्ठमा यस साइटको कुनै पनि अन्य पृष्ठहरू फ्रेम गर्नुहोस्। तपाईं साईटमा "गहिरा लिंक" जडान गर्न सक्नुहुन्न, अर्थात्, यस साइटमा लिंक सिर्जना गर्नुहोस् जुन गृह पृष्ठ वा अन्य भागहरूलाई बाइपास गर्दछ। लिखित अनुमति बिना साइट।शीर्षक वा कुनै डाउनलोड गरिएको सामग्री वा सामग्रीमा रुचि यस इजाजतपत्रको परिणामको रूपमा तपाईंलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। केई- कम्पोनेन्ट्स.क. साइटबाट डाउनलोड गरिएको कुनै पनि सामग्रीमा पूर्ण शीर्षक र पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सुरक्षित गर्दछ, तपाईंको लागि सीमित इजाजतपत्रको अधीनमा। यहाँ उल्लेख गरिए बमोजिम सामग्रीको व्यक्तिगत प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईले ट्रेडमार्क मालिकबाट स्पष्ट लिखित सहमति बिना साइटभरि देखा पर्ने कुनै पनि चिह्न वा लोगो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न, लागू कानून द्वारा अनुमति दिइएको बाहेक तपाईले ऐनामा, स्क्र्याप, वा फ्रेम नगर्न सक्नुहुन्छ। गृह पृष्ठ वा कुनै अन्य वेब साइट वा वेब पृष्ठमा यस साइटको कुनै पनि अन्य पृष्ठहरू।तपाईंले "गहिरा लिंक" साइटमा जडान गर्न सक्नुहुन्न, अर्थात, यस साइटमा लिंक सिर्जना गर्नुहोस् जुन गृह पृष्ठ वा साइटको अन्य भागहरू बाइपास बिना। लिखित अनुमति।शीर्षक वा कुनै डाउनलोड गरिएको सामग्री वा सामग्रीमा रुचि यस इजाजतपत्रको परिणामको रूपमा तपाईंलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। केई- कम्पोनेन्ट्स.क. साइटबाट डाउनलोड गरिएको कुनै पनि सामग्रीमा पूर्ण शीर्षक र पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सुरक्षित गर्दछ, तपाईंको लागि सीमित इजाजतपत्रको अधीनमा। यहाँ उल्लेख गरिए बमोजिम सामग्रीको व्यक्तिगत प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईले ट्रेडमार्क मालिकबाट स्पष्ट लिखित सहमति बिना साइटभरि देखा पर्ने कुनै पनि चिह्न वा लोगो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न, लागू कानून द्वारा अनुमति दिइएको बाहेक तपाईले ऐनामा, स्क्र्याप, वा फ्रेम नगर्न सक्नुहुन्छ। गृह पृष्ठ वा कुनै अन्य वेब साइट वा वेब पृष्ठमा यस साइटको कुनै पनि अन्य पृष्ठहरू।तपाईंले "गहिरा लिंक" साइटमा जडान गर्न सक्नुहुन्न, अर्थात, यस साइटमा लिंक सिर्जना गर्नुहोस् जुन गृह पृष्ठ वा साइटको अन्य भागहरू बाइपास बिना। लिखित अनुमति।com ले तपाइँले साइटबाट डाउनलोड गर्नुभएको कुनै पनि समाग्रीमा पूर्ण शीर्षक र पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सुरक्षित गर्दछ, यस सीमित इजाजतपत्रको विषयवस्तु तपाईलाई यहाँ वर्णन गरे अनुसार सामग्रीको व्यक्तिगत प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले मार्क वा लोगो मार्फत देखा पर्ने कुनै पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। ट्रेडमार्क मालिकबाट स्पष्ट लिखित सहमति बिना साइट, लागू कानून द्वारा अनुमति दिए बाहेक। तपाईं कुनै पनि वेब साइट वा वेब पृष्ठमा मिरर, स्क्र्याप, वा गृह पृष्ठ वा यस साइटको कुनै पनि अन्य पृष्ठहरू फ्रेम गर्न सक्नुहुन्न। तपाईं जडान हुनुहुन्न " गहिरो लिंक "साइटमा लि ie्क गर्नुहोस्, अर्थात्, यस साइटमा लि create्कहरू सिर्जना गर्नुहोस् जुन गृह पृष्ठ वा साइटको अन्य भागहरू बाइपास गरेर लिखित अनुमति बिना।com ले तपाइँले साइटबाट डाउनलोड गर्नुभएको कुनै पनि सामग्रीमा पूर्ण शीर्षक र पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारहरू राख्दछ, यस सीमित इजाजतपत्रको विषयवस्तु तपाईलाई यहाँ वर्णन गरिए अनुसार सामग्रीको व्यक्तिगत प्रयोग गर्नको लागि। तपाईले मार्क वा लोगो मार्फत देखा पर्ने कुनै पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। ट्रेडमार्क मालिकबाट स्पष्ट लिखित सहमति बिना साइट, लागू कानून द्वारा अनुमति दिए बाहेक। तपाईं कुनै पनि वेब साइट वा वेब पृष्ठमा मिरर, स्क्र्याप, वा गृह पृष्ठ वा यस साइटको कुनै पनि अन्य पृष्ठहरू फ्रेम गर्न सक्नुहुन्न। तपाईं जडान हुनुहुन्न " गहिरो लिंक "साइटमा लि ie्क गर्नुहोस्, अर्थात्, यस साइटमा लि create्कहरू सिर्जना गर्नुहोस् जुन गृह पृष्ठ वा साइटको अन्य भागहरू बाइपास गरेर लिखित अनुमति बिना।तपाईले ट्रेडमार्क मालिकबाट स्पष्ट लिखित सहमति बिना साइटभरि देखा पर्ने कुनै पनि मार्क वा लोगोहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न, लागू कानून द्वारा अनुमति दिइएको बाहेक। तपाईं मिरर, स्क्र्याप, वा गृह पृष्ठ वा यस साइटको कुनै अन्य पृष्ठहरू फ्रेम गर्न सक्नुहुन्न। कुनै अन्य वेब साइट वा वेब पृष्ठ।तपाईंले "गहिरा लिंकहरू" साइटमा जडान गर्न सक्नुहुन्न, अर्थात्, यस साइटमा लि create्कहरू सिर्जना नगर्नुहोस् जुन लिखित अनुमति बिना होम पेज वा साइटका अन्य भागहरूलाई बाइपास गर्दछ।तपाइँ ट्रेडमार्क मालिकबाट स्पष्ट लिखित सहमति बिना साइटभरि देखा पर्ने कुनै पनि मार्कहरू वा लोगोहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न, लागू कानून द्वारा अनुमति दिइएको बाहेक। तपाईं दर्सा, स्क्र्याप, वा गृह पृष्ठ वा यस साइटको कुनै अन्य पृष्ठहरू फ्रेम गर्न सक्नुहुन्न। कुनै अन्य वेब साइट वा वेब पृष्ठ।तपाईंले "गहिरा लिंकहरू" साइटमा जडान गर्न सक्नुहुन्न, अर्थात्, यस साइटमा लि create्कहरू सिर्जना नगर्नुहोस् जुन लिखित अनुमति बिना होम पेज वा साइटका अन्य भागहरूलाई बाइपास गर्दछ।यस साइटमा लि create्कहरू सिर्जना गर्नुहोस् जुन लिखित अनुमति बिना होम पेज वा साइटको अन्य भागहरूलाई बाइपास गर्दछ।यस साइटमा लि create्कहरू सिर्जना गर्नुहोस् जुन लिखित अनुमति बिना होम पेज वा साइटको अन्य भागहरूलाई बाइपास गर्दछ।

 

२. वारेन्टीको अस्वीकरण।

कुञ्जी- कम्पोनेन्ट्स डटकमले कुनै उत्पादन, सेवा वा सामग्रीको सम्बन्धमा कुनै अभिव्यक्त, निहित वारेन्टी वा प्रतिनिधित्व गर्दैन। Key-Compferences.com स्पष्ट रूपमा कुनै पनि प्रकारको, व्यक्त, निहित, वैधानिक सबै वारेन्टीहरूको अस्वीकरण गर्दछ। वा अन्यथा, तर सीमित छैन, व्यापारीयताको निहित वारेन्टी, विशेष उद्देश्यको लागि फिटनेस, शीर्षक र उत्पादनहरू, साइट, सेवा, र सामग्रीको सम्बन्धमा कुनै उल्लrin्घन छैन। के- कम्पोनेन्ट्स.कमान साइट वा सेवा द्वारा गरिएको कार्यहरू अवरूद्ध, समयमै, सुरक्षित वा त्रुटि-रहित हुनेछ, वा त्यो साइट वा सेवामा त्रुटिहरू सच्याइनेछ। Key-Compferences.com सामग्रीको शुद्धता वा पूर्णताका लागि वारेन्टी गर्दैन, वा सामग्रीमा कुनै त्रुटिहरू सच्याइनेछ। साइट,सेवा र सामग्री "को रूपमा छ" र "उपलब्ध" रूपमा आधारमा प्रदान गरिन्छ।

कुञ्जी- कम्पोनेन्टस डटकममा, आगन्तुकहरूको आईपी ठेगानाहरू समय-समयमै समीक्षा र अनुगमनको उद्देश्यका लागि विश्लेषण गरिन्छ, र प्रभावकारी रूपमा हाम्रो वेब साइटलाई सुधार गर्दछ, र ती चाबी- कम्पोनेन्टस.कट बाहिर साझेदारी गरिने छैन।

वेब साइट भ्रमणको क्रममा हामी तपाईंलाई सम्पर्क जानकारी (ईमेल ठेगाना, टेलिफोन नम्बर, फ्याक्स नम्बर र शिपिंग / बिलि forको लागि ठेगानाहरू) सोध्न सक्छौं। यो जानकारी स्वैच्छिक आधारमा स is्कलन गरिएको छ र केवल तपाईंको स्वीकृतिसँग।

 

L.देयता को लिमिटेसन।

कुनै घटनामा कि- कम्पोनेन्ट्स डट कम खरिदकर्ता वा कुनै तेस्रो पक्षलाई कुनै पनि अप्रत्यक्ष, घटनागत, विशेष, परिणामात्मक, दण्डनीय वा अनुकरणीय क्षतिको लागि (कुनै सीमितता बिना हराएको नाफा, हराएको बचत, वा व्यापारको अवसरको नोक्सानी) लाई उत्तरदायी हुनेछ। बाहिर वा सम्बन्धित (I) कुनै पनि उत्पादन वा सेवा प्रदान गर्दछ वा की- कम्पोनेन्ट्स.कट. द्वारा उपलब्ध गराईएको छ, वा उही प्रयोग गर्न असमर्थताको प्रयोग; (२) साइट, सेवा, वा सामग्री, (III) साइट मार्फत सञ्चालन गरिएको वा सुविधाजनक कुनै लेनदेन; (IV) त्रुटिहरू, बहिष्कारहरू, वा साइटमा अन्य त्रुटिहरू, सेवा र / वा सामग्रीमा श्रेय कुनै दावी; (V) अनधिकृत पहुँच वा तपाईंको प्रसारण वा डाटाको एलाट्रेसन, ()) बयान वा साइट वा सेवामा कुनै पनि तेस्रो पक्षको आचरण; (VII) उत्पादनहरू, साइट,सेवा वा सामग्री, यदि की- कम्पोनेन्ट्स.क. लाई यस्तो क्षतिको सम्भावनाको बारेमा सुझाव दिइएको छ।

कुञ्जी कम्पोनेन्टस.क. का एक मात्र दायित्व र उत्पाद दोषहरूका लागि दायित्व कुञ्जी - कम्पोनेन्ट्सको विकल्पमा हुनुपर्दछ, त्यस्ता दोषपूर्ण उत्पाद बदल्न वा ग्राहकलाई फिर्ता रकम फिर्ता गर्न ग्राहकले भुक्तान गरेको रकम यसैले कुनै पनि घटनामा कुञ्जी-कम्पोनेन्टस को दायित्व भन्दा बढी हुनु हुदैन खरीददारको खरीद मूल्य। अघिल्लो उपचार खरीदको written० ()०) दिन भित्र दोष र दोषपूर्ण उत्पादन फिर्ताको लिखित सूचनाको अधीनमा हुनेछ। पूर्वगामी उपाय दुरुपयोगको अधीनमा रहेका उत्पादनहरूमा लागू हुँदैन (सीमा बिना स्थिर सहित) डिस्चार्ज), उपेक्षा, दुर्घटना वा परिमार्जन, वा उत्पादनहरू जसलाई सोल्डर गरिएको छ वा विधानसभा समयमा परिवर्तन गरिएको छ, वा अन्यथा परीक्षण गर्न सक्षम छैन। यदि तपाईं साइट, सेवा, सामग्री, वा प्रयोगका सर्तहरूसँग असन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने। ,तपाईंको एक्लो र अनन्य उपाय भनेको साइटको प्रयोग बन्द गर्नु हो। तपाईं स्वीकार गर्नुहुन्छ, साइटको प्रयोग द्वारा, कि तपाईंको साइटको प्रयोग तपाईंको आफ्नै जोखिममा छ।